Esbodagen 2019 är en två dagar lång stadsfest den 30–31 augusti. Esbodagen är det största årliga stadsevenemanget i Esbo som varje år samlar över 70 000 besökare till evenemang runtom i staden. Alla evenemangen under Esbodagen är kostnadsfria. Stadsinvånarna kan antingen själva skapa evenemang eller delta vid dem och få nya upplevelser. Mer information uppdateras under våren på Esbodagens webbplats.

Esbodagens samordningsansvarig på Esbo stadens sida är Stadsevenemang Esbo. Allmänna förfrågningar kan skickas till adressen espoo.paiva@espoo.fi.