Som programpunkter för Esbodagen godkänns upplevelsebetonade evenemang utan religiöst, politiskt eller kommersiellt innehåll.

Programförslag lämnas på Esbodagens webbplats espoopäivä.fi. Evenemang som anmälts senast söndagen den 2 juni kommer att vara med i Esbodagens broschyr. Evenemang som anmäls efter den 3 juni publiceras i programmet på webbplatsen. Programförslag för Esbodagen kan skickas in fram till evenemangsdagen.

Under Esbodagen 2018 ordnades 244 evenemang och upplevelser av 1 500 aktörer från olika samfund, företag och staden.

Esbodagens samordningsansvarig på Esbo stadens sida är Stadsevenemang Esbo. Allmänna förfrågningar kan skickas till adressen espoo.paiva@espoo.fi.