Till Esbodagen passar både små och större evenemang. Evenemangen kan vara till exempel gemensamma måltids- eller musikstunder i grannskapet, verkstäder, guidningsrundor, utställningar, öppna hus eller till exempel hundutställningar! Esbodagen är ett evenemang som skapas av stadsborna och som det är lätt att delta i. Alla Esbodagens evenemang är gratis och icke-vinstdrivande. Evenemangen ska också vara politiskt och religiöst obundna.

När du ordnar ett evenemang för Esbodagen, bekanta dig med anvisningarna för evenemangsarrangörer av Esbo stad. På sidorna finns de viktigaste anvisningarna och tipsen som hjälper dig att ordna ditt evenemang. Du kan också kontakta teamet som koordinerar Esbodagen per e-post espoo.paiva@espoo.fi. Många instanser och myndigheter har tillsyn över offentliga tillställningar. Du ska i god tid före evenemanget ta hand om de tillstånd, anmälningar och arrangemang som krävs. Anvisningar för evenemangsarrangörer av Esbo stad,Västra Nylands räddningsverk och polisen finns här

Genom att beakta evenemangets tillgänglighet skapar du ett evenemang som verkligen är öppet för alla Esbobor. Mer information om tillgänglighet finns här

Esbo stads kulturnämnd beviljar projektunderstöd till kulturaktörer och kulturverksamhet i Esbo. Understöd kan sökas fram till utgången av augusti 2020. Det lönar sig att lämna in ansökan i god tid före Esbodagen. Anvisningar och ansökningsblanketter får du via denna länk

Skicka dina frågor om ansökan till kulttuuriavustukset@espoo.fi.

Lördag 29.8. har skolorna möjlighet att ersätta en av läsårets skoldagar med en skoldag på en lördag. Skolorna kan utnyttja Esbodagens programinnehåll på lördag eller eventuellt ordna ett eget evenemang i skolan, såsom öppet hus, en uppvisning eller till exempel en konstverkstad. Lördagen är också en bra dag för skolorna att bekanta sig med Esbodagen och delta i evenemang som ordnas på Esbodagen.