Ordna ett evenemang under Esbodagen
Ordna distansevenemang under Esbodagen (YouTube, Facebook och Instagram)
Användning av musik
Ansök om kulturunderstöd
Esbodagen för skolor
Behöver du hjälp?

Till Esbos största årliga stadsevenemang Esbodagen passar i år både små evenemang samt olika slags distansevenemang. Evenemangen kan vara till exempel gemensamma musikstunder i grannskapet, skogspromenader, verkstäder, guidningsrundor, utställningar, virtuella guidningsrundor, öppna hus eller till exempel diskussions sessioner! Esbodagen är ett evenemang som skapas av stadsborna och som det är lätt att delta i. Alla Esbodagens evenemang är gratis och icke-vinstdrivande. Evenemangen ska också vara politiskt och religiöst obundna.

Ordna ett evenemang under Esbodagen

Nu under undantagstiden är det speciellt viktigt att alla Esbodagens evenemangsarrangörer förbereder sina evenemang med fokus på den proaktiva säkerheten och följer Statsrådets riktlinjer och restriktioner. När du ordnar ett evenemang för Esbodagen, bekanta dig också med anvisningarna för evenemangsarrangörer av Esbo stad. Anvisningar för evenemangsarrangörer av Esbo stad, Västra Nylands räddningsverk och polisen finns här. På sidorna finns de viktigaste anvisningarna och tipsen som hjälper dig att ordna ditt evenemang. Många instanser och myndigheter har tillsyn över offentliga tillställningar. Du ska i god tid före evenemanget ta hand om de tillstånd, anmälningar och arrangemang som krävs.

Genom att beakta evenemangets tillgänglighet skapar du ett evenemang som verkligen är öppet för alla Esbobor. Mer information om tillgänglighet finns här.

Ordna distansevenemang under Esbodagen

På grund av coronasituationen kommer även virtuella distansevenemang att ordnas under Esbodagen i år. Det går att ordna distansevenemang under Esbodagen på två olika sätt: i form av förhands inspelade videor eller i form av direktsändningar, det vill säga livesändning. Kom ihåg att se till att din telefon/dator är laddad och kopplad till ett tillräckligt snabbt mobil- eller WiFi-nätverk när du börjar filma eller livesända.

Videoinspelningar till Esbodagens YouTube-kanal

Filma in videoinspelningen i förhand och skicka länken till molntjänsten (till exempel Google Drive eller Dropbox), därifrån vi får videoinspelningen ner laddad, till oss via e-post espoo.paiva@espoo.fi. Vi laddar upp innehållen till Esbodagens YouTube-kanal, som vi publicerar på Esbodagen den 28 augusti.

Du kan spela in din video antingen med en mobiltelefon, surfplatta, videokamera eller datorns webbkamera. YouTube stöder de vanligaste videofilformaten, exakt listan hittar du här. Inspelningen sparas på Esbodagens YouTube-kanal i 30 dagar, varefter den raderas. Den publiceras inte i några andra kanaler. Kom ihåg att be om samtycke till publiceringen av alla personer som kan identifieras i inspelningen. Vi förbehåller oss rätten att besluta om inspelningen ska publiceras eller inte.

Ordna liveevenemang

Du kan ordna livesändningar under Esbodagen genom att använda till exempel funktionerna Facebook Live eller Instagram Live. Skapa i förväg ett Facebook-evenemang för din livesändning och lägg till Esbodagens profil som parallell arrangör av evenemanget.

Du kan livesända antingen med mobiltelefon, surfplatta eller datorns webbkamera. Se till att batteriet i din enhet är laddat eller att enheten är ansluten till elnätet och uppkopplad till ett tillräckligt snabbt mobil- eller WiFi-nätverk under livesändningen. För att undvika avbrott är det bra att sätta telefonen i flygplansläge under livesändningen. När du sänder live med din dator rekommenderar Facebook att du använder webbläsaren Google Chrome.

Anvisningar för livesändning på Facebook

Med hjälp av Facebook Live kan du liveströmma evenemang, framträdanden och sammankomster på Facebook. Användarna kan titta på sändningen med en mobiltelefon, dator eller ansluten tv. Du kan börja sända live på Facebook från din profil, en sida, en grupp eller ett evenemang.

Du kan börja sända live på en Facebook-sida på följande sätt:

 1. Gå till din sida.
 2. Klicka på Live under texten Vad gör du just nu? i nyhetsflödet.
 3. I menyn till vänster, välj om du vill starta livevideo nu eller tidsanpassa livevideon till en senare tidpunkt.
 4. Ange en rubrik för och beskrivning av sändningen. Du kan även lägga till vänner, placering eller en känsla eller funktion.
 5. Klicka på Starta livevideo.

(Källa: Facebook)

Mer information om Facebook Live hittar du här.

Anvisningar för livesändning på Instagram

Du kan strömma live även med hjälp av livefunktionen på Instagram. Skapa även i det här fallet ett Facebook-evenemang enligt anvisningarna ovan och berätta där på vilket Instagram-konto och vilken tid ditt liveevenemang kan ses.

Du kan göra en livesändning på Instagram på följande sätt:

 1. Tryck på   uppe till vänster eller svep åt höger var som helst i flödet.
 2. Tryck på Live längst ner på skärmen och sedan på .
 3. Antalet tittare syns överst på skärmen och kommentarer visas längst ner.
 4. Du kan lägga till en kommentar genom att trycka på Kommentera längst ner på skärmen.
 5. Om du vill fästa en kommentar så att tittarna enklare ska se den, tryck på kommentaren och sedan på Fäst kommentar.
 6. När du är klar, tryck på Avsluta överst till höger och bekräfta genom att trycka på  på nytt. Efter det kan du spara videon i din kamerarulle genom att trycka på överst till vänster eller dela den till IGTV.

(Källa: Facebook)

Mer information om Instagram Live hittar du här.


Användning av musik

På grund av coronasituationen har Teosto förenklat rättigheterna för användning av musik på YouTube, Facebook och Instagram. För Esbodagen innebär detta följande:

Livesändningar

 • Det behövs inget separat tillstånd när en livesändning görs på Facebook, YouTube eller Instagram.
 • Tillståndet gäller presentation av materialet som skapats under livesändningen under 30 dagar efter evenemanget.

I förväg skapade inspelningar

 • Det behövs inget separat tillstånd när inspelningen publiceras på Esbodagens YouTube-kanal, som administreras av Esbo stad.
 • Tillståndet gäller presentation av inspelningen i 30 dagar efter evenemanget.
 • Om evenemangets arrangör publicerar inspelningen någon annanstans än på Esbodagens YouTube-kanal ska arrangören själv se till att skaffa tillstånd från Teosto.

Mer information (på finska) hittar du här.

Anmälan om musikanvändning till Teosto

Evenemangets arrangör ansvarar själv för de anmälningar till myndigheter som evenemanget kräver. För musik som framförs under evenemang på Esbodagen ska en anmälan om framförande lämnas in till Teosto senas den 31 oktober. Anvisningar för hur du gör en anmälan finns här.

Ange i anmälan att ert evenemang ingår i Esbodagen som ordnas av Esbo stad.

Ansök om kulturunderstöd

Esbo stads kulturnämnd beviljar projektunderstöd till kulturaktörer och kulturverksamhet i Esbo. Understöd kan sökas fram till utgången av augusti 2020. Det lönar sig att lämna in ansökan i god tid före Esbodagen. Anvisningar och ansökningsblanketter får du via denna länk.

Skicka dina frågor om ansökan till kulttuuriavustukset@espoo.fi .

Esbodagen för skolor

Lördag 29.8. har skolorna möjlighet att ersätta en av läsårets skoldagar med en skoldag på en lördag. Skolorna kan utnyttja Esbodagens programinnehåll på lördag eller eventuellt ordna ett eget evenemang i skolan, såsom öppet hus, en uppvisning eller till exempel en konstverkstad. Lördagen är också en bra dag för skolorna att bekanta sig med Esbodagen och delta i evenemang som ordnas på Esbodagen.

Behöver du hjälp?

Om du har frågor, vänligen kontakta arrangörerna av Esbodagen!

Projektkoordinator
Sirpa Hickman
Tfn 040 550 6494

espoo.paiva@espoo.fi
www.espoopäivä.fi