Under olika årtionden har Esbo haft både stadsdelsfester och tematiska evenemangsserier. Officiellt firades Esbodagen för första gången 1992, det vill säga samma år som Esbo stad fyllde 20 år. Till jubileumsdag valdes då 27.8, som är samma dag som stiftelseurkunden för ’Esbogård’ undertecknades 1556.

Sedan 2010 har Esbodagen firats sista lördagen i augusti. Stadsfesten har varje år över 150 evenemang som ordnas av invånare, samfund, företag och staden. År 2018 firades Esbodagen under hela veckoslutet till ära av Finlands hundraårsjubileum med över 300 evenemang. Det är fritt inträde till alla evenemang på Esbodagen.