Esbodagen firas igen 30-31.8.2019

I 2019, Esbodagen kommer att hållas som en två dagars stads fest 30-31. Augusti. Esbodagen är Esbo största årliga stads evenemang som samlar mer än 70 000 besökare varje år till evenemang spridda över staden. Alla evenemang på Esbodagen är gratis. Stadsbor kan antingen vara en självgående händelse eller vara en besökare att uppleva nya upplevelser.

Esbodagens kommande evenemang

Esbodagens invigning firas fredagen den 30 augusti kl. 10 på Sveaborgstorget i Alberga. På invigningsdagens morgon firas det enorma samhällskonstverket Lintukatosom tillverkats av Essi Ruuskanen och Tuuli Huovila. Verket är skapat av överblivet förpackningsmaterial [...]

  • Esbo Dagen

Programsökning börjar på mondag den 6 maj

Som programpunkter för Esbodagen godkänns upplevelsebetonade evenemang utan religiöst, politiskt eller kommersiellt innehåll. Programförslag lämnas på Esbodagens webbplats espoopäivä.fi. Evenemang som anmälts senast söndagen den 2 juni kommer att vara med i Esbodagens broschyr. [...]

Esbodagen firas åter den 30–31 augusti 2019

Esbodagen 2019 är en två dagar lång stadsfest den 30–31 augusti. Esbodagen är det största årliga stadsevenemanget i Esbo som varje år samlar över 70 000 besökare till evenemang runtom i staden. Alla evenemangen under [...]