Espoo Mending

Espoo Mending

Korjausompelimo Espoo Mending kannustaa ja inspiroi vanhojen vaatteiden korjaamiseen ja huoltamiseen.

 

Ändringsateljé Espoo Mending uppmuntrar och inspirerar till att ta hand om gamla kläder.