Eeva Kilven runo- ja perhospuisto

Eeva Kilven runo- ja perhospuisto

 Eeva Kilven runo- ja perhospuisto perustettiin 2004 kirjailijan > toivomuksesta hänen kotinsa lähelle. Rinteen rauduskoivuvaltainen  sekametsä on jätetty toimenpiteiden ulkopuolelle kehittymään  luontaisesti. Kävelytien varresta kaadetaan vaaralliset puut, mutta  rungot jätetään maapuiksi lahoamaan. Perhoset viihtyvät avoimen  niityn reunassa.