Kontionkenttä ja Otsolahden ympäristö, Tapiola

Kontionkenttä ja Otsolahden ympäristö, Tapiola

Tapahtumassa liikutaan Otsolahden ja Itärannan alueella.