Sunan navetta

Sunan navetta

Sunan navetan vintin ylinen, jonne sisäänkäynti navetan takapuolelta. Myös lähiympäristö.