Anmälan av evenemang till Esbodagens program är öppen!

Anmälan av evenemang till Esbodagens program är nu öppen – anmäl ditt evenemang!

Du kan nu anmäla evenemang till Esbodagens program via Esbodagens webbplats.

Alla politiskt och religiöst obundna evenemang som är avgiftsfria och öppna för alla är välkomna med i Esbo-dagens program.

Anmälningsformuläret finns i sidobalken under ”Anmäl ditt evenemang till programmet”. Kom ihåg att läsa anvisningarna för ifyllandet av formuläret innan du fyller i det

Evenemang kan anmälas fram till den 26 augusti. Anmäl ändå gärna ditt evenemang så fort som möjligt, så att det kan tas med i förhandsmarknadsföringen.