Anvisningar och tips för evenemangsarrangörer

I år passar det särskilt med mindre evenemang och olika distansevenemang på Esbodagen, Esbos största årliga stadsevenemang. Alla evenemang ska anmälas via anmälningslänken som öppnas 1.4.2021. Evenemangen kan vara till exempel naturpromenader, gemensamma musikstunder i grannskapet, verkstäder, guidningsrundor, utställningar, virtuella guidningar, öppna hus eller till exempel diskussionsstunder. Invånarna skapar Esbodagen. Tillsammans ordnar vi en fest som vi kan fira med låg tröskel. Esbodagens evenemang är alltid gratis och icke-vinstdrivande. Evenemangen ska vara politiskt och religiöst obundna.

Ordna ett evenemang under Esbodagen

Nu under undantagstiden är det speciellt viktigt att alla Esbodagens evenemangsarrangörer förbereder sina evenemang med fokus på den proaktiva säkerheten och följer Statsrådets riktlinjer och restriktioner. När du ordnar ett evenemang för Esbodagen, bekanta dig också med anvisningarna för evenemangsarrangörer av Esbo stad. Anvisningar för evenemangsarrangörer av Esbo stad, Västra Nylands räddningsverk och polisen finns här. På sidorna finns de viktigaste anvisningarna och tipsen som hjälper dig att ordna ditt evenemang. Många instanser och myndigheter har tillsyn över offentliga tillställningar. Du ska i god tid före evenemanget ta hand om de tillstånd, anmälningar och arrangemang som krävs.

Genom att beakta evenemangets tillgänglighet skapar du ett evenemang som verkligen är öppet för alla Esbobor. Mer information om tillgänglighet finns här.

Ansök om kulturnämndens understöd

Esbo stads kulturnämnd beviljar projektunderstöd till kulturaktörer och kulturverksamhet i Esbo. Understöd kan sökas fram till utgången av augusti 2021. Det lönar sig att lämna in ansökan i god tid före Esbodagen. Anvisningar och ansökningsblanketter får du via denna länk.

Skicka dina frågor om ansökan till kulttuuriavustukset@espoo.fi

Ordna ett småskaligt evenemang på Esbodagen

Så här i undantagstider är det särskilt viktigt att alla evenemangsarrangörer noggrant planerar för säkerheten. Statsrådets gällande begränsningar måste följas. När du ordnar ett evenemang för Esbodagen, bekanta dig också med anvisningarna som getts för evenemangsarrangörerna. Anvisningar för evenemangsarrangörer av Esbo stad, Västra Nylands räddningsverk och polisen finns här: På sidorna finns de viktigaste anvisningarna och tipsen som hjälper dig att ordna ditt evenemang. Många instanser och myndigheter har tillsyn över offentliga tillställningar. Du ska i god tid före evenemanget ta hand om de tillstånd, anmälningar och arrangemang som krävs.

Genom att beakta evenemangets tillgänglighet skapar du ett evenemang som verkligen är öppet för alla Esbobor. Mer information om tillgänglighet finns här.

Ordna ett distansevenemang på Esbodagen

På grund av coronasituationen kommer det i år att finnas också virtuella distansevenemang på Esbodagen. Ett distansevenemang på Esbodagen kan ordnas på två olika sätt: som en på förhand inspelad video eller som en direktsändning. Vi lägger till anvisningar för olika virtuella evenemang på den här webbplatsen.  

Esbodagen för skolor

Lördag 28.8 har skolorna möjlighet att ersätta en av läsårets skoldagar med en skoldag på en lördag. Skolorna kan utnyttja Esbodagens programinnehåll på lördag eller eventuellt ordna ett eget evenemang i skolan, såsom öppet hus, en uppvisning eller till exempel en konstverkstad. Lördagen är också en bra dag för skolorna att bekanta sig med Esbodagen och delta i evenemang som ordnas på Esbodagen.