ballerina seisoo metroasemalla

 

Esbodagen

Esbodagen är alla Esbobors gemensamma fest sista lördagen i augusti varje år. Under Esbodagen firar Esboborna tillsammans sin hemstad genom att ordna olika slags program runt om i staden. I festligheterna har traditionellt deltagit ett stort antal sammanslutningar, företag och aktörer i staden. Evenemanget koordineras av Esbo stads evenemangs- och kulturtjänster. 

Sedan 2010 har Esbodagen firats sista lördagen i augusti. Stadsfesten består varje år av över 150 evenemang som ordnas av invånare, sammanslutningar, företag och staden. År 2017 firades Esbodagen under hela veckoslutet till ära av Finlands hundraårsjubileum med rekordmånga evenemang, över 300. Det är alltid fritt inträde till alla evenemang på Esbodagen.

Under olika årtionden har Esbo haft både stadsdelsfester och tematiska evenemangsserier. Officiellt firades Esbodagen för första gången 1992, det vill säga samma år som Esbo stad fyllde 20 år. Till jubileumsdag valdes då 27.8, som är samma dag som stiftelseurkunden för ’Esbogård’ undertecknades 1556.