För evenemangsarrangörer

Genomför ditt evenemang som en del av Esbo's största fest! 

Är du intresserad av att ordna ett litet eller stort evenemang under Esbodagen? Vad bra! Oavsett om du är företagare, medlem i en förening eller bara en aktiv invånare i Esbo är du varmt välkommen att vara med och ordna vår gemensamma fest!

Sedan 2019 firas Esbodagen den sista lördagen i augusti. I år firas Esbodagen i två dagar, fredagen och lördagen den 30–31 augusti. Det är fråga om ett gemensamt evenemang för hela staden, som byggs upp av program som stadsborna ordnar. Alla slags evenemang kan delta i Esbodagen. Du kan till exempel ordna en gemensam picknick i parken för grannarna, ett musikframträdande eller kanske parkyoga! Starka politiska eller religiösa budskap hör dock inte till Esbodagen.

Esbodagens evenemang är avgiftsfria och öppna för alla.

Anvisningar för ordnande av ett eget evenemang

Du kan anmäla ditt evenemang till programmet med det anmälningsformulär som finns på vår webbplats.

En av de första sakerna man funderar på när man ordnar ett evenemang är var det ska ordnas. Esbo erbjuder många bra platser för evenemang, eftersom vi har många parker, torg, stränder och andra fina platser som passar för olika evenemang.

På Esbo-dagen är användningen av stadens markområden gratis, och det krävs ingen ansökan om markanvändningstillstånd för detta. Ta reda på vem som äger det specifika området och om det planeras andra evenemang där. Du kan se andra evenemang i evenemangskalendern eller fråga på adressen espoo.paiva@espoo.fi.

Mer information om evenemangsplatser finns här.

Ett evenemang i staden kan kräva olika tillstånd och anmälningar beroende på evenemangets storlek och karaktär. Anordnandet av publikevenemang och tillställningar övervakas av många olika aktörer och myndigheter, och evenemangsarrangören ska ordna med de nödvändiga tillstånden, anmälningarna och arrangemangen i god tid före evenemanget. Mer information om olika tillstånd och hur du ansöker om dem finns här.

Evenemangsarrangören ska alltid också tänka igenom evenemangets effekter på miljön. Mer information om hur man ska beakta miljön när man ordnar ett evenemang finns här. Vi försöker tillsammans hålla naturen och miljön rena!

Esbo är en jämlik stad för alla, och vi försöker att också göra våra evenemang tillgängliga för alla. Med tillgänglighet avses till exempel att evenemangsplatsen är tillgänglig, att kommunikationen är tydlig och att besökaren kan känna sig välkommen. Vi önskar att evenemangsarrangörerna tänker på tillgängligheten. Information om hur du gör ditt evenemang så tillgängligt som möjligt finns här.