Kontaktuppgifter

Har du frågor om Esbodagen?
Esbodagsteamet hjälper dig gärna!

Du når oss på adressen 
espoo.paiva@espoo.fi

Söker du finansiering för Esbodagens program?
Det är möjligt att söka projektunderstöd för kultur av Esbo stad för Esbodagen.

Mer information
Du hittar e-blanketten för att ansöka om understöd och mer information på adressen www.esbo.fi/kulturundersto