Anvisningar och tips för evenemangsarrangörer

I år passar det särskilt med mindre evenemang och olika distansevenemang på Esbodagen, Esbos största årliga stadsevenemang. Alla evenemang ska anmälas via anmälningslänken som har öppnats 1.4.2021. Evenemangen kan vara till exempel naturpromenader, gemensamma musikstunder i grannskapet, verkstäder, guidningsrundor, utställningar, virtuella guidningar, öppna hus eller till exempel diskussionsstunder. Invånarna skapar Esbodagen. Tillsammans ordnar vi en fest som vi kan fira med låg tröskel. Esbodagens evenemang är alltid gratis och icke-vinstdrivande. Evenemangen ska vara politiskt och religiöst obundna.

Ordna ett evenemang under Esbodagen

Nu under undantagstiden är det speciellt viktigt att alla Esbodagens evenemangsarrangörer förbereder sina evenemang med fokus på den proaktiva säkerheten och följer Statsrådets riktlinjer och restriktioner. När du ordnar ett evenemang för Esbodagen, bekanta dig också med anvisningarna för evenemangsarrangörer av Esbo stad. På sidorna finns de viktigaste anvisningarna och tipsen som hjälper dig att ordna ditt evenemang. Många instanser och myndigheter har tillsyn över offentliga tillställningar. Du ska i god tid före evenemanget ta hand om de tillstånd, anmälningar och arrangemang som krävs.

Genom att beakta evenemangets tillgänglighet skapar du ett evenemang som verkligen är öppet för alla Esbobor. Mer information om tillgänglighet du kan hitta till exempel från websidan av Esbo stad.

Ordna ett småskaligt evenemang på Esbodagen

Så här i undantagstider är det särskilt viktigt att alla evenemangsarrangörer noggrant planerar för säkerheten. Statsrådets gällande begränsningar måste följas. När du ordnar ett evenemang för Esbodagen, bekanta dig också med anvisningarna som getts för evenemangsarrangörerna. Anvisningar för evenemangsarrangörer av Esbo stad, Västra Nylands räddningsverk och polisen finns här: På sidorna finns de viktigaste anvisningarna och tipsen som hjälper dig att ordna ditt evenemang. Många instanser och myndigheter har tillsyn över offentliga tillställningar. Du ska i god tid före evenemanget ta hand om de tillstånd, anmälningar och arrangemang som krävs.

Ordna ett distansevenemang på Esbodagen

På grund av coronasituationen kommer det i år att finnas också virtuella distansevenemang på Esbodagen. Ett distansevenemang på Esbodagen kan ordnas på två olika sätt: som en på förhand inspelad video eller som en direktsändning. Kontakt espoo.paiva@espoo.fi om du vill orgnisera ett distansevenemang och behöva tips eller anvisning för att göra det.