Webinaarit tapahtumajärjestämisen tukena

Espoo-päivän tiimi järjestää tänäkin vuonna kaikille Espoo-päivästä kiinnostuneille tekijöille koulutuksia ja infotilaisuuksia ohjelmiston rakentamisen tueksi! Tilaisuudet järjestetään webinaareina Teams-alustalla, johon kaikki ovat tervetulleita. Linkit webinaareihin löytyy tältä sivustolta koulutuspäivien lähestyessä. 

Teams ei vaadi omaa sovellusta tai asentamista koneelle, kun liityt webinaariin Teams-linkin kautta voit painaa ”liity selaimella” niin pääset mukaan! 

WEBINAARIT ESPOO-PÄIVÄN TEKIJÖILLE

PE 9.4 klo 10.00 Mikä on Espoo-päivä ja mitä sinne voi tehdä? 
Alustus vuoden 2021 teemaan – KIERTOTALOUS

Tutustu webinaarin tallenteisiin alla.

KE 28.4 klo 10.00 Ohjelman budjetointi ja
rahoitus, vieraana Kulttuuriavustuksista KATJA KOSKELA

Tutustu webinaarin tallenteeseen alla.

KE 12.5 klo 10.00 Erilaiset Espoo-päivän
ohjelmat – virtuaalitapahtumista pihapiirin
pihajuhliin

Linkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGVhYjhhMjAtMzdhYS00ZTFkLWEzZjEtNzFhZjMyYjcxZDVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226bb04228-cfa5-4213-9f39-172454d82584%22%2c%22Oid%22%3a%22ce76e903-9c3b-44c5-ab65-0af0122fb616%22%7d 

PE 4.6 klo 10.00 Turvalliset tapahtumat 2021
– Miten järjestää pandemia turvallisuus,
keneltä tarvitsen luvan?

PE 18.6 klo 10.00 Markkinointi ja viestintä
Espoo-päivän ohjelmasta. Ohjeita sosiaalisen
median perusteisiin ja tietoa yhteisistä
materiaaleista