Ansök understöd för din Esbodagens evenemang!

Understöd för kulturprojekt kan sökas för Esbodagens evenemang.

Du kan ansöka understöd för ditt eget Esbodags program. Understöden är avsedda för kulturevenemang och andra konst- och kulturprojekt i hela Esbo.

Understöd kan sökas av kulturaktörer, sammanslutningar och arbetsgrupper samt enskilda personer. Understöden är avsedda för avgiftsfria evenemang.

Om du vill ha ett beslut före midsommar rekommenderar vi att du lämnar in din ansökan senast i mitten av maj.

För mer information om understöd och hur du kan ansöka, besök https://www.espoo.fi/…/kulttuuri-ja…/kulttuuriavustukset.